Мартина Николова со прво место на наградниот конкурс за есеј „Ацо Караманов“ за 2015 година

twiter tweets

 

ЛитератураТрагичното во македонската битова драма (Васил Иљоски, Ристо Крле, Антон Панов)

 

1. Мартина Николова од СОУ Јане Сандански, Струмица, ментор Марјан Стојанов

2. Мила Виларова ПСУ„ Јахја Кемал“- Скопје Каролина Накова

3. Теодора Грнева од СОУ Добри Даскалов, Кавадарци, ментор Гордана Еленова

 

Јазик70 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик

 

1. Кире Џотов  СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија  ментор Александра Ќаева

2. Исидора Миладинова  ПСУ „Јахја Кемал“ – Струга  ментор Никола Кукунеш

3. Теодора Атанасова  СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија  ментор Жаклина Атанасова

 

Извршниот одбор на СДМЈЛ на РМ им честита на наградените учесници на Конкурсот „Ацо Караманов“ и ги поканува на свеченото доделување на наградите, што ќе се одржи на 16 мај 2015 г. во ПСУ „Алгоритам“ – Скопје, со почеток во 14,00 ч.