Петнаесет награди на регионалниот натпревар по математика

Нашето училиште се врати од регионалниот натпревар со петнаесет награди и единаесет пофалници.regionalen2Натпреварувањето се одржа во штипското средно училиште „Коле Нехтенин“ во саботава (16 февруари) и учествуваа ученици од Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница и Македонска Каменица.

Нашите математичари го постигнаа следниот успех:

I – година
Александра Манзаклиева – II награда (ментор: Божана Лазарова)
Глигор Шунтов – III награда (ментор: Божана Лазарова)
Наташа Карачанакова – пофалница (ментор: Божана Лазарова)
Данче Панова – пофалница (ментор: Божана Лазарова)
Симона Делева – пофалница (ментор: Тања Танчева)

II – година
Методи Белчовски – II награда (ментор: Елена Лазарева)
Катерина Џорлева – II награда (ментор: Елена Лазарева)
Виолета Џорлева – II награда (ментор: Елена Лазарева)
Љубица Томчева – III награда (ментор: Елена Лазарева)
Ивана Зеленкова – III награда (ментор: Елена Лазарева)
Анита Василева – пофалница (ментор: Елена Лазарева)
Кристина Шунтева – пофалница (ментор: Елена Лазарева)

III- година
Марија Велкова – II награда (ментор: Петруш Џорлев)
Ирена Попова – II награда (ментор: Петруш Џорлев)
Георги Витанов – II награда (ментор: Петруш Џорлев)
Иван Малинов – III награда (ментор: Петруш Џорлев)
Саветка Здравевска – III награда (ментор: Петруш Џорлев)
Кристијан Атанасов – III награда (ментор: Петруш Џорлев)
Симеон Петров – пофалница (ментор: Петруш Џорлев)

IV – година
Костадин Тенев – I награда (ментор: Елизабета Витанова)
Тијана Пецанова – III награда (ментор: Елизабета Витанова)
Македонка Манчева – пофалница (ментор: Елизабета Витанова)
Марија Јанушева – пофалница (ментор: Елизабета Витанова)
Стефанија Ристоманова – пофалница (ментор: Елизабета Витанова)
Јована Георгиева – пофалница (ментор: Елизабета Витанова)
Надица Гавровска – пофалница (ментор: Елизабета Витанова)

ЧЕСТИТКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ МЕНТОРИ!