Термини за полагање интерна матура

Распоред за полагање на предметите од интерната матура по предмети за гимназиската и економската струка. matura-2013
ГИМНАЗИСКА СТРУКА

13.06.2013 (четврток)
9:00 часот – Географија

14.06.2013 (петок)
9:00 часот – Физика
9:00 часот – Ликовна уметност

17.06.2013 (понеделник)
9:00 часот – Филозофија

18.06.2013 (вторник)
9:00 часот – Англиски јазик

20.06.2013 (четврток)
9:00 часот – Биологија

24.06.2013 (понеделник)
9:00 часот – Информатика

25.06.2013 (вторник)
9:00 часот – Социологија
9:00 часот – Историја

26.06.2013 (среда)
9:00 часот – Музичка уметност
9:00 часот – Латински јазик

27.06.2013 (четврток)
9:00 часот – Хемија

28.06.2013 (петок)
9:00 часот – Математика

ЕКОНОМСКА СТРУКА
14.06.2013 (вторник)
9:00 часот – Информатика

19.06.2013 (среда)
9:00 часот – Економија
9:00 часот – Сметководство

25.06.2013 (вторник)
9:00 часот – Бизнис
9:00 часот – Историја