„Триаголник на животот“ – преживување во случај на земјотрес

На 12 декември нашето училиште организираше и спроведе обука, тренинг и вежби за заштита и спасување во училишните објекти во случај на земјотрес и пожар.

Вежбата беше под надзор на претставници од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување, Струмица. Истата беше успешно спроведена и наиде на позитивен прием кај учениците и вработените.15354243_1267853843277201_829449585_o 15502698_1267853766610542_188027369_o 15502985_1267853803277205_471702755_o 15502997_1267853896610529_340361122_o 15515933_1267853939943858_987474470_o 15515953_1267853723277213_1231657956_o 15555132_1267853563277229_1462540642_o 15555507_1267853589943893_1560424393_o 15555602_1267853973277188_357056741_o