Кариерно советување – Како до правилна одлука?

Во донесувањето на одлуката за идната професија или правецот на понатамошниот развој на вашата кариера може да ви се случи да залутате…kariera2
Искуствата и советите на родителите, роднините или пријателите можат да ви дадат одредени патокази и размислувања, но не би било добро да бидат пресудни за вашиот конечен суд. Иако тие многу добро ве познаваат бидејќи се ваши блиски, тие често ги земаат во обзир многу мал број од факторите пресудни за овој проблем: успешноста на самите нив во некоја работа, имаат „врска“ за запослување во одредена фирма, денес тоа е барана струка, во таа работа „има пари“ и сл. Сите овие критериуми се оправдани, но многу често долгорочно се неодржливи – тоа што вашите родители/пријатели/роднини се успешни во тоа, не значи дека ќе бидете и вие; „врската“ за запослување може утре да пропадне; ако некоја професија денес финансиски е исплатлива, прашање е дали ќе биде за неколку години… Затоа најдобро решение ќе биде да се свртете кон сопствените интереси, потенцијали, талентот, вредностите, изворите кои ве мотивираат и врз основа на тие информации да го креирате својот избор.

Меѓутоа, проблемот настанува кога за овие карактеристики често самите не сте свесни дека ги поседувате – доколку се запрашате сами што е она што јас добро го работам и мене ме интересира, многу често се наоѓате во незнаење. Од тие причини помошта на стручњак-советник за кариера во разрешувањето на овие дилеми е многу значајна. Различниот број на алатки за проценка на сите аспекти неопходни за донесување на вистинската одлука кои Советникот ќе ви ги понуди ќе бидат од ваша огромна корист. Затоа, првиот чекор кој секако може да ви помогне да ја изберете професијата која ви одговара, или својата сегашна кариера да ја усмерите кон „идеалниот“ правец, секако е професионалната ориентација и кариерното советување.