Од 23 јануари започнува второто полугодие

Известување:
Понеделник, 23 јануари 2017 година е почетокот на второто полугодие од учебната 2016/2017 година.
Распоредот на смените е:
I и III година прва смена (07:30 h)
II и  IV година втора смена (13:30 h)