Вкупно 96 награди на КЕНГУР 2013

По соопштувањето на официјалните резултати од Меѓународниот математички натпревар КЕНГУР 2013 нашето училиште има приближно 100 награди за своите ученици.

kengur38 награди во прва година од кои 3 се први.

24 награди во втора година – без прво место.

23 награди во трета година, а 2 први.

11 награди за учениците од четврта година, а вкупно 5 први.

КОМПЛЕТНА ЛИСТА НА НАГРАДЕНИ И ОСВОЕНИ БОДОВИ

http://www.smm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=249%3A2013-05-19-20-32-13&catid=1%3Alatest-news&Itemid=27