Нашето училиште и Јилдис Тинас Измироглу официјално збратимени

Нашите ученици и ментори ја искористија возвратната посета на пријателите од Измир за многу дружење, споделување искуства, запознавање со културните знаменитости, стекнување нови [...]